در حال بارگذاری ...
یکشنبه 31 تیر 1403

دعوت دانشگاهیان دانشگاه ملّی مهارت واحد استان اردبیل جهت شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

۸ تیرماه ۱۴۰۳، با شرکت در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، برگ زرین دیگری در تاریخ ایران اسلامی رقم خواهیم زد.

ما دانشگاهیان دانشگاه ملی مهارت واحد استان اردبیل، رجاء واثق داریم که این بار نیز امت همیشه در صحنه ایران اسلامی به فضل الهی همچون گذشته با مشارکت گسترده خود در چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری با بصیرت و اقتدار به انتخاب اصلح همت خواهند گمارد و تسهیل گر آبادانی و پیشرفت پرشتاب کشور خواهند بود. مایه سرافرازی است تا به عنوان خادمان ملت بزرگ ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید و همراهان ایشان به سهم خویش از تمامی اقشار جامعه به ویژه دانشگاهیان ارجمند دعوت نماییم تا همچون گذشته با حضور پررنگ خود در پای صندوق های رای به منظور نمایش اتحاد و وفاق آحاد جامعه، مکر و شیطنت دشمنان حقیر و قسم خورده این ملت بزرگ‌ و میهن عزیز را خنثی نموده و از عزت و اقتدار ملی، به شایستگی پاسداری نمایند.