در حال بارگذاری ...
یکشنبه 31 تیر 1403

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1404-1403 دانشگاه فنی و حرفه ای

تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 1404-1403