در حال بارگذاری ...
یکشنبه 31 تیر 1403

.

فایل‌ها را به پیوست دریافت نمایید

دومین جشنواره کشوری نشاط با محوریت ایجاد پویایی،سرزندگی و نشاط در دانشجویان و خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای در چهار سطح: دانشجویان/اساتید/رابطین و مشاوران/ کارکنان با میزبانی "دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی" آغاز شد.

آیین نامه دومین جشنواره کشوری نشاط 
شیوه نامه شرکت در دومین جشنواره کشوری نشاط

لینک خبر:
https://tvu.ac.ir/fa/648597

 لینک ارسال آثار و اطلاعات بیشتر : 
https://markazi-tvu.ac.ir/NESHAT

 تاریخ وبینار توجیهی مراکز و افتتاحیه جشنواره: ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۰ صبح

دریافت اطلاعات نحوه ارسال آثار از طریق تماس یا ارسال پیام در ایتا به شماره:
 09017011286