در حال بارگذاری ...
یکشنبه 31 تیر 1403

بسته های انتخاباتی دانشگاه ملی مهارت اردبیل (انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری) در آپارات

دعوت دانشگاهیان دانشگاه ملی مهارت واحد استان اردبیل جهت حضور پرشور در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری

در ادامه بسته های انتخاباتی دانشگاه ملی مهارت اردبیل در خصوص شرکت پرشور در (انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری) را در آپارات مشاهده خواهید کرد.
با کلیک بر روی لینک ها، به ویدیوی مورد نظر در آپارات هدایت خواهید شد.

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.aparat.com/v/totkx85

https://www.aparat.com/v/abdowo8

https://www.aparat.com/v/wresw0k

https://www.aparat.com/v/xyo544

https://www.aparat.com/v/naov9nh

https://www.aparat.com/v/bzxk867

https://www.aparat.com/v/tebbeny

https://www.aparat.com/v/vihi99p

https://www.aparat.com/v/jme6r5v

https://www.aparat.com/v/hgqr73n

https://www.aparat.com/v/cyk1652

https://www.aparat.com/v/mud1d49

 

https://www.aparat.com/v/flim1l2

 

https://www.aparat.com/v/vca6o0n