در حال بارگذاری ...
یکشنبه 31 تیر 1403

اطلاعیه دوره تابستان 1403 دانشگاه فنی و حرفه ای

دوره‌ی تابستان سال تحصیلی 1403-1402، دانشگاه فنی و حرفه ای به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دانشکده/ آموزشکده صرفاً مجاز به ارائه دروس کارآموزی و پروژه می‌باشند. (اخذ این دروس با پرداخت شهریه می باشد.)

 1 - کلیه دانشجویان می‌توانند دروس عمومی را با رعایت قوانین و مقررات آموزشی و حداکثر تا سقف 6 واحد، به صورت میهمان در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اخذ نمایند. (دروس گروه معارف فقط یک عنوان مجاز به انتخاب می‌باشند.)

 2 - برای دانشجویانی که حداکثر 8 واحد درسی برای دانش‌آموختگی (صرفاً عمومی و پایه) دارند، می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات آموزشی دروس پایه را نیز به ‌صورت مهمان در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اخذ نمایند.

 3 - فرایند درخواست مهمان به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق سامانه آموزش بوستان انجام و معرفی‌نامه صادر گردد. (مکاتبات خارج از سامانه فاقد اعتبار می‌باشد.)

 4- پس از صدور معرفی‌نامه امکان حذف دروس ثبت شده وجود ندارد، قبل از تایید درخواست، کنترلهای لازم در خصوص اخذ صحیح دروس، دروس تکراری و ..... صورت خواهد پذیرفت.

 5- کلیه فرایندهای تابستان ۱۴۰۳ از تاریخ 1403/04/02 تا 1403/04/20 در سامانه فعال می‌باشد.

 6- مهلت ثبت نمرات میهمان به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از 1403/06/03 لغایت 1403/07/04 خواهد بود. (دروس فاقد نمره، ناتمام و .... به صورت سیستمی صفر خواهد شد.)

 7- زمان بندی های تعریف شده، تمدید نخواهد شد.

اداره خدمات آموزشی دانشگاه